• slider.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Dokumenty do kremacji

Trumna kremacyjna nie może być lakierowana ani wyposażona w okucia metalowe. W trumnie kartonowej można umieścić ciało o ciężarze do 100 kg.

Przygotowanie ciała do kremacji odbywa się podobnie jak w przypadku pochówku tradycyjnego. Przed wykonaniem kremacji, w naszej sali Pożegnań możliwe jest zorganizowanie dla bliskich pożegnania z osobą zmarłą oraz uczestniczenie w momencie wprowadzenie trumny do komory spopielenia

W trumnie z ciałem osoby zmarłej nie wolno umieszczać przedmiotów, które mogą zakłócić proces spopielenia. Są to m.in: rozrusznik serca, który należy usunąć przed kremacją, zegarki elektroniczne, telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne w szczególności zawierające baterie lub akumulatory, pojemniki z płynami łatwopalnymi: perfumy, alkohole, dezodoranty, zapalniczki, a także grube książki. Na trumnie można umieścić symbolicznie pojedyncze kwiaty cięte.

Urna na prochy powinna mieć pojemność min. 3,5 litra oznaczona imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej wraz z nazwą firmy organizującej kremację.

 

Wymagane dokumenty do wykonania kremacji:

 

  • Skrócony odpis aktu zgonu wystawiony przez USC lub kserokopię z pieczęcią firmy pogrzebowej i potwierdzeniem za zgodność z oryginałem.
  • Zezwolenie na kremację czytelnie wypełnione i podpisane 2 Strony (druga strona dotyczy rozporządzenia RODO) przez osobę zlecającą kremację oraz zakład pogrzebowy.
  • W przypadku kremacji szczątków ludzkich zaświadczenie z powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej.

 

W celu rezerwacji terminu kremacji należy zadzwonić pod numer telefonu:

22 2128344 lub 22 2453038