• slider.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Kremacja

Kremacja czyli spopielanie zwłok, jest bardzo często praktykowaną formą pochówku. Jej historia sięga starożytnych Greków i Rzymian, Indii, a także Słowian.

Kościół katolicki oficjalnie ją zaakceptował w 1963 roku z zastrzeżeniem, że nie może zostać wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej ani nie może wpływać na zachowanie lub pielęgnowanie pamięci o zmarłych.

We Włoszech powstała pierwsza współczesna spopielarnia zwłok – miało to miejsce w Mediolanie w 1873 roku.

Atutem nowoczesnych krematoriów jest ich ekologiczny charakter – spalanie następuje w sposób bezdymny i bezzapachowy. Cały proces jest kontrolowany przez komputer. Kremacja odbywa się temperaturze 800-1200 stopni Celsjusza.

Po spopieleniu umieszczane są w urnie. Może ona zostać pogrzebana w ziemi jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych pogrzebów, jak i umieszczona w specjalnej ścianie z niszami urnowymi, zwanej kolumbarium. Czasami bliscy zmarłych decydują się na rozsypanie ich prochów w morzu.

Wiele względów przemawia za wyborem kremacji – higieniczne, ekologiczne, a nawet ekonomiczne, gdyż jest to zdecydowanie tańsza forma pochówku niż tradycyjny pogrzeb. Oszczędności dotyczą m.in. kosztów przygotowania miejsca na grób i nagrobku. Warto w tej sytuacji zdecydować się na kremację – zwłaszcza, gdy nie ma się wykupionego grobu. Urna może zostać pochowana w grobie, który jest już zajęty. Dodatkowym kosztem związanym z tradycyjnym pochówkiem jest transport zmarłych. Zgodnie z obowiązującym prawem nie można przewozić zwłok bez odpowiednich zabezpieczeń w pojazdach. Nakaz ten nie dotyczy przewozu urn z prochami.